Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Do kogo kierowane są szkolenia bezpłatne?

O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie zatrudnienia.

 

Czy szkolenia są całkowicie bezpłatne?

Szkolenia są całkowicie bezpłatne, uczestniczyć mogą w nich wszystkie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Nie pobieramy opłat za przygotowanie dokumentów.

 

Czy szkolenia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Tak. Szkolenia są w pełni finansowane ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  1. braku kwalifikacji zawodowych,
  2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 


tel.: +48226254972,

Wszelkie prawa zastrzeżone © SME TRAINING